Звіти

                                                                                    Звіт завідувача ДНЗ №14 м. Стрия

перед колективом та громадськістю за 2018-2019 навчальний рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про цівільну оборону», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти», Програми виховання і навчання дітей «Українське дошкілля».

А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 м. Стрия.

Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює завідувач, згідно з Статутом.

  1. Загальна характеристика ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 м. Стрия . Форма власності – комунальна, підпорядкований відділу освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради. Розташований за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Колесси, 41В. Основні характеристики дошкільного закладу:

Загальна площа – 1050 кв.м.

Площа присадибної ділянки – 0,40 га (кв.м.)

Загальна площа приміщень – 1054,4 кв.м.

Дошкільний навчальний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.30 – 18.00.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення.

2. Склад вихованців

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 97 місць, а в 2018 – 2019 н.р виховувалися 154 дітей з них 27 дітей раннього віку (І молодшої групи).

Групи комплектуються за віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонує 5 груп для дітей дошкільного віку та 1 група – для дітей раннього віку (І молодша група).

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, направлення відділу освіти виконавчого комітету Стрийської  міської ради, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, згідно електронної реєстрації.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та план на літній оздоровчий період. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з відділом освіти.

3.Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Кількісний склад працівників закладу:

Кількість штатних одиниць за штатним розписом – 33,61

Кількість фактично зайнятих посад – 33,61

Кількість педагогічних працівників – 17

Обслуговуючого персоналу – 19

Кількість педагогічних працівників за посадами: завідувач -1, вихователь-методист – 1, музичний керівник – 2, вихователів – 11, керівник гуртка – 1, інструктор з фізичного виховання – 1.

Педагогів з повною вищою освітою – 12 осіб; здобувають вищу освіту - немає; неповною вищою – 5 осіб.

За стажем роботи: до 10 років – 5 осіб; до 20 років - 7 осіб; до 30 років – 2 особи; більше 30 років – 3 особи.

Курсова перепідготовка на 2018-2019 навчальний рік здійснювалась відповідно до плану підготовки та атестації педагогічних працівників. У 2018-2019 н.р. в ДНЗ № 14 м. Стрия атестувалися 3 педагоги.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 3 ; спеціалістів І категорії – 2,  спеціалістів ІІ категорії  - 4, спеціалістів – 2, 10 т.р. – 1, 11т.р. – 5.

Завідувач ДНЗ №14 м. Стрия - Данилків Ганна Петрівна, має повну вищу педагогічну освіту, 43 роки педагогічного стажу, стаж роботи на посаді завідувача – 13 років.

Вихователь-методист ДНЗ №14 м. Стрия – Костів Галина Степанівна, має повну вищу педагогічну освіту, 18 років педагогічного стажу, має вищу категорію, педагогічне звання «старший вихователь», стаж роботи на посаді вихователя-методиста – 8 років.

У закладі працює сестра медична старша – Пошивак Ірина Романівна,  яка суміщає посаду сестри медичної з дієтичного харчування та яка проходить згідно графіка курси підвищення кваліфікації.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

4.Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.

Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес.

Планування роботи ДНЗ № 14 м. Стрия здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року та інструктивно – методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 н.р.». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2018-2019 навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами. Під керівництвом вихователя – методиста Костів Г.С. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з освітнього на розвивальний. Педагогічні працівники користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, методичних об'єднань міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Вихователі ДНЗ використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

· використання інноваційних технологій у образотворчій діяльності;

· використання мнемотаблиць у роботі з дошкільниками ;

· здоров’язбережувальні технології: пісочна терапія, музикотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія, ;

У 2018-2019 н.р. дошкільний заклад взяв участь у «Літературному карнавалі», керівником та організатором якого є начальник відділу освіти Матвіїв О.Я., на якому старші дошкільнята мали змогу показати свої акторські та творчі здібності. Підготувала вихованців старшої групи музичний керівник Ромашко І.М. Діти продемонстрували свої таланти показавши уривок з казки «Дюймовочка».

5.Організація різних форм виховної роботи.

Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Державного стандарту Базового компонента дошкільної освіти і програми «Українське дошкілля».

Учасниками освітнього процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у освітній роботі.

Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки:

- Тривалість занять для дітей раннього віку (І молодша група): 10 - 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку (ІІ молодша група): 15 – 20 хвилин;

- Середнього віку: 20 -25 хвилин;

- Старшого віку: 25 – 30 хвилин.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

6.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за благодійних внесків батьків вихованців. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ДНЗ. До початку навчального року відділом освіти та працівниками було проведено фарбування підлоги групових кімнат, роздягалень, спалень, споруд на ігрових майданчиках, встановлено 16 міжкімнатних дверей та 6 вікон.

Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари. Але потребує часткової заміни постільної білизни, спортивного інвентаря, виробничих столів на харчоблок.

Фінансово-господарська діяльність ДНЗ №14 м. Стрия у 2018-2019 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Були виконані такі роботи :

- пофарбовано підлоги у всіх групових кімнатах;

· оформлена підписка періодичних видань;

· у групи було придбано батьками іграшки;

· у медичний кабінет – медикаменти;

- пофарбовано споруди на ігрових майданчиках.

За благодійні кошти хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам і за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних нагальних питань.

Щиро дякую відділу освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради за допомогу і підтримку у здійсненні освітньої роботи. За кошти з місцевого бюджету встановлено 16 міжкімнатних дверей у групові приміщення та 6 вікон.

7. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників є одним з пріорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Дошкільний заклад добре підготувався до літнього оздоровчого періоду: завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, іграшки для ігр з водою і піском. Виносний спортивний матеріал: кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки тощо. В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги.  По усій території закладу було прокроновано дерева, викорчувано пеньки, пострижено кущі. Велика увага приділялась питному режиму та сезонному одягу дітей. В літній період діти забезпечені соками та фруктами, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

Харчоблок забезпечений 2 кухарями, які мають відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 60%. Я та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Режим харчування в закладі трьохразовий. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ДНЗ разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій та виробничій нараді. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу ведеться і з боку Стрийської Держпродспоживслужби, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснюється лікарем педіатром Бохняк Н.І. та сестрою медичною старшою Пошивак І.Р. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дошкільного закладу. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводиться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, та в групових кімнатах. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дошкільне виховання», програми з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», які спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальну особу. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні умови для здійснення освітньої роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач  проводжу велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради списки дітей пільгових категорій: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти інваліди, діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО харчувались безкоштовно.

8.Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджені грамотами та подяками, нагороджено грамотою відділу освіти вихователів ДНЗ . Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову премію від відділу освіти.

Стан дитячого травматизму:

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в

дошкільному закладі, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями закладу ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації

Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками щодо становлення гармонійно розвиненої особистості та творчих потреб кожної дитини.

10. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 14 заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

За минулий 2018-2019 навчальний рік кількість усних звернень склала 30 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую відділ освіти про прийняті рішення.


 

Завідувач ДНЗ №14 Г. Данилків


 

 Звіт завідувача ДНЗ №14 м. Стрия 

                                                           перед колективом та громадськістю за 2017-2018 навчальний рік

 

 

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України, - Закону України «Про освіту», - Закону України «Про дошкільну освіту», - «Положення про дошкільний навчальний заклад», - Базового компоненту дошкільної освіти України - Закону України «Про охорону праці» - Закону України «Про цівільну оборону» - Закону України «Про дорожній рух» - Закону України «Про відпустки» - Закону України «Про мови» - Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти» - Програми виховання і навчання дітей  «Українське дошкілля».

     А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи ДНЗ №14 м. Стрия.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості,  розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач, згідно з Статутом.

  1. Загальна характеристика ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад № 14 м. Стрия . Форма власності – комунальна, підпорядкований відділу освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради. Розташований за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Колесси, 41В. Основні характеристики дошкільного закладу:

Загальна площа – 1050 кв.м.

Площа присадибної ділянки – 0,40 га (кв.м.)

Загальна площа приміщень – 1054,4 кв.м.

Дошкільний навчальний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.  Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.30 – 18.00.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення.

2. Склад вихованців

     Дошкільний навчальний заклад розрахований на 97 місць, а в 2017 – 2018 н.р виховувалися 159 дітей з них 36 дітей раннього віку.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонує  4 групи для дітей дошкільного віку, 2 групи – для дітей раннього віку (І молодша група).

      Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, направлення відділу освіти виконавчого комітету Стрийської  міської ради, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, згідно електронної реєстрації.

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та план на літній оздоровчий період.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з відділом освіти.

  3.   Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Кількісний склад працівників закладу:

Кількість штатних одиниць за штатним розписом – 33,61

Кількість фактично зайнятих посад – 33,61

Кількість педагогічних працівників – 19

Обслуговуючого персоналу – 19

Кількість педагогічних працівників за посадами: завідувач -1, вихователь-методист – 1, музичний керівник – 3, вихователів – 12, керівник гуртка – 1, інструктор з фізичного виховання – 1.

Педагогів з повною вищою освітою – 14 осіб; здобувають вищу освіту - немає; неповною вищою  – 5 осіб.

За стажем роботи: до 10 років – 6 осіб; до 20 років - 7 особи; до 30 років – 2 особи; більше 30 років – 4 особи.

Курсова перепідготовка на 2017-2018 навчальний рік здійснювалась відповідно до плану підготовки та атестації педагогічних працівників. У 2017-2018 н.р. в ДНЗ № 14 м. Стрия атестувалися 5 педагогів.

     Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 3 ; спеціалістів І категорії – 2,  спеціалістів 2 категорії  - 5, спеціалістів – 2, 11т.р. – 7.

     Завідувач ДНЗ №14 м. Стрия  - Данилків Ганна Петрівна, має повну вищу педагогічну освіту, 42 роки педагогічного стажу, стаж роботи на посаді завідувача – 12 років.

    Вихователь-методист ДНЗ №14 м. Стрия  – Костів Галина Степанівна, має повну вищу педагогічну освіту, 17 років педагогічного стажу, має вищу категорію, педагогічне звання «старший вихователь», стаж роботи на посаді вихователя-методиста – 7 років.

     У закладі працює сестра медична  старша – Пошивак Ірина Романівна,  яка суміщає посаду сестри медичної з дієтичного харчування та яка проходить згідно графіка курси підвищення кваліфікації.

     Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

4. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу у навчальному закладі.

      Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою.

     Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес.

     Планування роботи ДНЗ № 14 м. Стрия здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року та інструктивно – методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 н.р.». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018 навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами. Під керівництвом вихователя – методиста Костів Г.С. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Педагогічні працівники користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, методичних об'єднань міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

     Вихователі ДНЗ використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

· використання інноваційних технологій у образотворчій діяльності;

· використання мнемотаблиць у роботі з дошкільниками ;

· здоров’язбережувальні технології: пісочна терапія, музикотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія, ;

· У 2017-2018 н.р. вихователем –методистом Костів Г.С. було підготовлено та проведено семінар-практикум «Підвищення професійно-особистісного рівня педагога в умовах сучасного ДНЗ» з педагогами ДНЗ для вихователів-методистів міста Стрия.

Цей захід отримав позитивну оцінку з боку педагогів ДНЗ міста та головного спеціаліста відділу освіти.

5. Організація різних форм виховної роботи.

     Освітньо – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Державного стандарту Базового компонента дошкільної освіти і програми «Українське дошкілля».

     Учасниками освітньо – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у освітньо – виховній роботі.

     Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

     Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки:

 - Тривалість занять для дітей раннього віку – 10 - 15 хвилин;

 - Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Середнього віку – 20 -25 хвилин;

 - Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

      Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

   6.  Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

     Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за благодійних внесків батьків вихованців. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ДНЗ. До початку навчального року відділом освіти та працівниками було проведено фарбування підлоги групових кімнат, роздягалень, спалень, споруд на ігрових майданчиках, встановлено бойлери для теплої води, придбано посуд на харчоблок, столи у першу молодшу групу.

     Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані  іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари. Але потребує часткової заміни постільної білизни, спортивного інвентаря, виробничих столів на харчоблок.

     Фінансово-господарська діяльність ДНЗ №14 м. Стрия  у 2017-2018 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Були виконані такі роботи :

- пофарбовано підлоги у всіх групових кімнатах;

- замінено люстри у групі «Сонечко»;

· оформлена підписка періодичних видань;

· у групи було придбано батьками іграшки;

· у медичний кабінет – медикаменти;

- у музичну залу подаровано батьками музичний центр на суму 5000 грн.

- пофарбовано споруди на ігрових майданчиках.

 За благодійні кошти хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам і за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних , нагальних питань.

  7.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників.

· Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

    Одним з пріорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Дошкільний заклад добре підготувався до літнього оздоровчого періоду: завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, іграшки для ігр з водою і піском. Виносний спортивний матеріал: кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки тощо. В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги.  По усій території закладу було прокроновано дерева, викорчувано пеньки, пострижено кущі. Велика увага приділялась питному режиму  та сезонному одягу дітей. В літній період діти забезпечені соками та фруктами, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

     Харчоблок забезпечений 2 кухарями, які мають відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 60%. Я та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Режим харчування в закладі трьохразовий. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ДНЗ разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій та виробничій нараді. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу ведеться і з боку Стрийської Держпродспоживслужби, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

     Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснюється лікарем педіатром Бохняк Н.І. та сестрою медичною старшою Пошивак І.Р. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи.

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дошкільного закладу. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

      Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

      Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводиться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу,  та в групових кімнатах. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

     Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми  «Дошкільне виховання», програми з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», які спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

     Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальну особу. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

     Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

      Створені належні умови для здійснення освітньо – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач  проводжу велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

      Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

     На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради списки дітей пільгових категорій: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти інваліди, діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО  харчувались безкоштовно.

  8. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

      З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал. за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджені грамотами та подяками, нагороджено грамотою відділу освіти вихователів ДНЗ . Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову премію від відділу освіти.

  Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

  9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

    У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в дошкільному закладі, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

      Адміністрацією та вихователями закладу ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

     Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками щодо становлення гармонійно розвиненої особистості та творчих потреб кожної дитини.

10. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

     Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 14 заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

     За минулий 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 50 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 6 щодо працевлаштування.

      Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую відділ освіти про прийняті рішення.

 

 

 

       Завідувач ДНЗ №14                                      Г. Данилків

 

 

 

ЗВІТ

 
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІ квартал 2018 р.  
                      коди
Установа Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/№14 за ЄДРПОУ 22414446
Територія 82400 м.Стрий вул.Колесси 41В за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   06 Орган з питань освіти і науки  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0611010 Надання дошкільної освіти  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 125 000,00 125 000,00 - - - 122 719,78 122 719,78 - - -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 125 000,00 - - - - 122 719,78 122 719,78 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 125 000,00 - - - - 122 719,78 122 719,78 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 125 000,00 - - - - 122 719,78 122 719,78 - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 125 000,00 - - - - 122 719,78 122 719,78 - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 125 000,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Керівник        Данилків Г.П.        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер       Михальченко Т.М.        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
"09"липня 2018 року                        
                  Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
                 
ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма   № 7д,     №7м)          
на 1 липня 2018 р.
                        коди
Установа Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/№14 за ЄДРПОУ   22414446
Територія 82400 м.Стрий вул.Колесси 41В за КОАТУУ   4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Форма складена:    за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).  
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець
звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок
звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи Х 010 - - - - - - - Х - Х
Видатки - усього на утримання установи Х 020 - - - - - 137 247,07 - 137 247,07 - 137 247,07
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 030 - - - - - 137 247,07 - 137 247,07 - 137 247,07
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - 137 247,07 - 137 247,07 - 137 247,07
Оплата праці  2110 050 - - - - - 113 212,40 - 113 212,40 - 113 212,40
  Заробітна плата 2111 060 - - - - - 113 212,40 - 113 212,40 - 113 212,40
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці  2120 080 - - - - - 24 034,67 - 24 034,67 - 24 034,67
Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріал и 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу1 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
   Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.                  
Керівник                Данилків Г.П.  
            (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер               Михальченко Т.М.  
"09"липня 2018 року           (підпис)   (ініціали, прізвище)    
/tdtr height=
                  Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
                 
ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма   № 7д,     №7м)          
на 1 липня 2018 р.
                        коди
Установа Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/№14 за ЄДРПОУ   22414446
Територія 82400 м.Стрий вул.Колесси 41В за КОАТУУ   4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Форма складена:    за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).  
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець
звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок
звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи Х 010 - - - - 16 115,75 19 146,95 - Х - Х
Видатки - усього на утримання установи Х 020 - - - - - - - - - -
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 050 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 060 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці  2120 080 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу1 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
   Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.                  
Керівник                Данилків Г.П.  
            (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер               Михальченко Т.М.  
"09"липня 2018 року           (підпис)   (ініціали, прізвище)    
            Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 4 розділу ІІ)
           
           
           
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за ІІ квартал 2018 р.
                    Коди
Установа Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/№14 за ЄДРПОУ 22414446
Територія 82400 м.Стрий вул.Колесси 41В за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та  кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки
Періодичність: квартальна, річна.                    
                     
Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа Середня чисельність працівників Примітка
1 2 3 4
Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/ №14 фінансується  Відділ освіти Стрийського 37  
із місцевого бюджету.Протягом І кварталу 2018р.надійшло міськвиконкому.    
1423001,08грн. Заборгованості на 01.07.18р. немає.      
       ДНЗ№14 отримує плату за послуги у вигляді батьківської      
плати.Станом на 01.07.18р. надійшло 162152,13грн. На звітну      
дату кредиторська заборгованість становить 19146,95грн.      
у звязку з тим ,що в установі існує авансова оплата .      
      За ІІ квартал нараховано зносу в сумі 975,00грн.      
     Спонсорської допомоги не надходило, штрафів та пені не       
предявлено.      
Протягом ІІ кварталу 2018р.проведено капітальні видатки ,а      
саме капітальний ремонт віконних та дверних прорізів.      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     
                     
Керівник        Данилків Г.П.      
  (підпис)     (ініціали, прізвище)        
Головний бухгалтер       Михальченко Т.М.      
"09"липня 2018 року (підпис)     (ініціали, прізвище)        
-
                Додаток 21
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу ІІ)
               
               
Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені
законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),
за ІІ квартал 2018 р.
Установа Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/№14 за ЄДРПОУ 22414446
Територія 82400 м.Стрий вул.Колесси 41В за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0,00  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки
Періодичність: квартальна, річна.                      
Одиниця виміру:  грн, коп.                      
Найменування КЕКВ Власні надходження   Спрямовано понадпланових надходжень 
затверджено на звітний рік фактично надійшло понадпланові надходження  разом на погашення кредиторської заборгованості на інші заходи
усього у тому числі усього у тому числі
загального фонду спеціального фонду які здійснюються  за рахунок власних надходжень які не забезпечені коштами загального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доходи   310 000,00 162 152,13 - Х Х Х Х Х Х Х
Видатки - усього   Х Х Х - - - - - - -
у тому числі:                      
Оплата праці  2110 Х Х Х - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 Х Х Х - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 Х Х Х - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 Х Х Х - - - - - - -
Продукти харчування 2230 Х Х Х - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 Х Х Х - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 Х Х Х - - - - - - -
 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 Х Х Х - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 Х Х Х - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 Х Х Х - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 Х Х Х - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 Х Х Х - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630 Х Х Х - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 Х Х Х - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 Х Х Х - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 Х Х Х - - - - - - -
                       
  Керівник          Данилків Г.П.  
        (підпис)   (ініціали, прізвище)      
  Головний бухгалтер         Михальченко Т.М.  
"09"липня 2018 року       (підпис)   (ініціали, прізвище)      
      Додаток 27
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункту 5 розділу ІІ)
     
     
Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі 
№ 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”,
на 1 липня 2018 р.
Установа Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/№14 за ЄДРПОУ 22414446
Територія 82400 м.Стрий вул.Колесси 41В за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки
Періодичність: квартальна, річна.            
Одиниця виміру: грн, коп.            
Назва показників Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду (року)
дебет кредит дебет кредит
1 2 3 4 5 6
Допомога і компенсації громадянам 010 - - 2 037,60 2 037,60
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 011 - - - -
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання 012 - - 2 037,60 2 037,60
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 020 - - - -
Розрахунки за депозитними операціями 030 - - - -
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями 031 - - - -
у залишках коштів на рахунках 032 - - - -
Інша заборгованість 040 - - - -
у тому числі:          
  041 - - - -
  042 - - - -
  043 - - - -
  044 - - - -
  045 - - - -
  046 - - - -
  047 - - - -
  048 - - - -
  049 - - - -
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства 050 - - - -
Розрахунки за іншими операціями 060 - - - -
у тому числі:          
  061 - - - -
  062 - - - -
  063 - - - -
  064 - - - -
  065 - - - -
  066        
  067 - - - -
  068 - - - -
  069 - - - -
Разом 070 - - 2 037,60 2 037,60
             
Керівник      Данилків Г.П.  
  (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер     Михальченко Т.М.  
"09"липня 2018 року (підпис)   (ініціали, прізвище)    

 

 

 

    Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
 
       
       
             
      КОДИ  
  Дата (рік, місяць, число) 2018 4 06  
Установа/бюджет Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/№14 за ЄДРПОУ 22414446  
Територія 82400 м.Стрий вул.Колесси 41В за КОАТУУ 4611200000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Орган державного управління   за КОДУ    
Вид економічної діяльності   за КВЕД    
Одиниця виміру: грн.        
Періодичність: квартальна, річна            
БАЛАНС  
на 1 квітня 2018 року  
        Форма № 1-дс  
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду  
1 2 3 4  
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ  
Основні засоби: 1000 321 225 320 250  
     первісна вартість 1001 861 357 861 357  
     знос 1002 540 132 541 107  
Інвестиційна нерухомість 1010      
     первісна вартість 1011   -  
     знос 1012   -  
Нематеріальні активи: 1020      
     первісна вартість 1021      
     накопичена амортизація 1022      
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -  
Довгострокові біологічні активи 1040 - -  
     первісна вартість 1041 - -  
     накопичена амортизація 1042 - -  
Запаси 1050 35 910 17 386  
Виробництво 1060 - -  
Поточні біологічні активи 1090 - -  
Усього за розділом І 1095 357 135 337 636  
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ  
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -  
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -  
     цінні папери, крім акцій 1111      
     акції та інші форми участі в капіталі 1112      
Поточна дебіторська заборгованість        
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -  
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -  
     за наданими кредитами 1130 - -  
     за виданими авансами 1135 - -  
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -  
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -  
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -  
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -  
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:        
     національній валюті, у тому числі в: 1160 31 026 62 122  
           касі 1161 - -  
           казначействі 1162 31 026 62 122  
           установах банків 1163 - -  
     іноземній валюті 1165 - -  
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:        
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -  
     рахунках в установах банків у тому числі: 1175 - -  
           в національній валюті 1176 - -  
           в іноземній валюті 1177 - -  
Інші фінансові активи 1180 - -  
Усього за розділом ІІ 1195 31 026 62 122  
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -  
БАЛАНС 1300 388 161 399 758  
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду  
1 2 3 4  
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
Внесений капітал 1400 321 225 321 225  
Капітал у дооцінках 1410 - -  
Фінансовий результат 1420 50 820 -47 707  
Капітал у підприємствах 1430 - -  
Резерви 1440 - -  
Цільове фінансування 1450 - -  
Усього за розділом І 1495 372 045 273 518  
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Довгострокові зобов’язання:        
     за цінними паперами 1500 - -  
     за кредитами 1510 - -  
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -  
Поточні зобов’язання:        
     за платежами до бюджету 1540 - 18 094  
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -  
     за кредитами 1550 - -  
     за одержаними авансами 1555 - -  
     за розрахунками з оплати праці 1560 - 71 221  
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - 20 571  
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -  
     інші поточні зобов’язання, з них: 1575 16 116 16 354  
            за цінними паперами 1576 - -  
Усього за розділом ІІ 1595 16 116 126 240  
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -  
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -  
БАЛАНС 1800 388 161 399 758  
             
             
Керівник (посадова особа)     Данилків Г.П.  
  (підпис)   (ініціали та прізвище)  
Головний бухгалтер (спеціаліст,             
на якого покладено виконання             
обов’язків бухгалтерської служби)     Михальченко Т.М.  
  (підпис)   (ініціали та прізвище)  

 

 

     
      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     

Звіт керівника дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14

про роботу закладу  протягом 2016-2017 навчального року

 

Я, Данилків Ганна Петрівна, 1955р.н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 41 рік, з 2005 року – очолюю колектив ДНЗ №14 «Веселка».

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів профспілкового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов'язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

- є розпорядником бюджетних коштів дошкільного закладу, укладаю договори.

Мережа груп дошкільного навчального закладу №14: у закладі функціонує 6 груп, з них 1- перша молодша група, 5- дошкільних груп загального розвитку. З 1 червня  2017 року  проводиться набір в першу молодшу групу №1 та першу молодшу групу №2.

Педагогічними кадрами дошкільний навчальний заклад укомплектований в повному обсязі. Згідно нового штатного розпису у закладі є ставка вихователя-методиста також є 0.6 ставки керівника гуртка  англійської мови та 0.5 ставки інструктора з фізкультури. У закладі 20 педагогічних працівників: 14 - мають вищу педагогічну освіту, 5- неповну вищу, 1 –базову вищу.  З них:

- 3 пед. працівники мають вищу категорію;

- 2 пед. працівники– спеціалісти першої категорії;

- 3 пед. працівники  – спеціалісти 2-ї категорії;

- 6 – спеціалістів;

- 5 педагогів – 9 тарифний розряд;

- 1 педагог – 8 тарифний розряд;

Упродовж навчального року 1 педагогічний працівник пройшла при Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти курси підвищення кваліфікації. Впродовж року проатестовано 1 педагога:

- Крушельницька Р.Ю.: відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективами проводиться систематична робота щодо поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Упродовж 2016-2017н.р. матеріально-технічна база була поповнена. Встановлено 6  бойлерів для протічної гарячої води та проведено проводку для бойлерів. Замінено 4 вікна з дерев′яних на металопластикові у групових приміщеннях.

За бюджетні кошти придбано:

- 4 столи у першу молодшу групу - 4400 грн. (чотири тисячі чотириста гривень);

- 3 бойлери – 9000 (дев′ять тисяч гривень);

- кухонний посуд – 7020 (сім тисяч двадцять гривень).

Поповнено медикаментами медичний кабінет на суму 700грн. бюджетних коштів.

На виконання санітарно-гігієнічних вимог у заклад батьківським комітетом було придбано миючі дезинфікуючі засоби, пральний порошок для прання білизни.

Для покращення методичної роботи в закладі, розвитку дітей, поповнено методичний кабінет посібниками, дидактичними матеріалами, для роботи з дітьми у вікових групах закуплена художня література, дидактичні картинки.

У дошкільному навчальному закладі зроблено побілку у першій молодшій групі, придбано ігрові зони у групах для розвитку сюжетно-рольових ігор.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

-  не має павільйонів на всіх майданчиках.

На харчування дітей з 01.01.2017 року виділено 261,8 тис. грн. бюджетних коштів та 290,0 тис. грн. коштів спец рахунку (батьківська плата).

На 01.06.2017 року використано  99,0 тис. грн. бюджетних коштів та 161,7 тис. грн. спец. рахунку на придбання продуктів харчування.

Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортиментів продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах. Дітям пропонується 3-х разове харчування, щодня ведеться аналіз харчування, а в кінці тижня медсестрою закладу проводиться корекція харчування з метою його покращення.

Відповідно до Інструкції про харчування дітей у ДНЗ здійснюється контроль щодо збалансованого харчування дітей, необхідного для їх нормального росту та розвитку.

У закладі проводиться робота по оздоровленню дітей в літній оздоровчий період. Діти отримують збагачене харчування шляхом збільшення норм харчування на 10 %.

Як завідувач ДНЗ забезпечую роботу медичного обслуговування та проведення лікувально-профілактичних заходів в дошкільному закладі згідно із «Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 14.06.2002 року. Здійснюється медичне обслуговування старшою медичною сестрою Пошивак І.Р., за закладом закріплений дільничий дитячий педіатр Бохняк Н.І., яка здійснює попередній огляд дітей. Щорічно проводяться комплексні медичні огляди дітей лікарями міської лікарні. Медичні працівники закладу протягом року проводять навчання серед працівників та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, вірусних гепатитів, туберкульозу та кишкових інфекцій.

Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Базового компонента дошкільної освіти.

Методична робота здійснюється згідно структури освітньої та методичної роботи. В закладі протягом року проведено 5 педагогічних рад. На них обговорено ряд основних питань:

- затвердження річного плану роботи на 2016-2017 навчальний рік;

- економічна освіта – складова життєвої компетентності;

- творча дитини: зрозуміти і підтримати;

- аналіз роботи педагогів, які атестуються;

- готовність дітей до навчання в школі.

Педагогічний колектив на протязі всього навчального року також велику увагу приділив безпеці життєдіяльності дошкільників. 24 лютого 2017 року у ДНЗ №14 відбулося методичне об′єднання для керівників та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів міста Стрия та показових заходів «Тижня безпеки дитини». Зокрема було охоплено наступні питання:

І. Презентація роботи дошкільного навчального закладу:

1. «Мала Батьківщина – наш дитячий садок».

2. Зйомки короткометражного фільму про ДНЗ №14.

ІІ. Організація освітньо-виховної роботи з безпеки життєдіяльності з дітьми дошкільного віку:

1. Театралізована діяльність з основ безпеки життєдіяльності: «Подорож казкою».

2. Небезпека в зимовий період: «Айболить на новий лад».

3. Об′єктове тренування: «Дії керівного складу ДНЗ при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру (загрози хімічного зараження)».

4. Ознайомлення учасників та працівників дошкільного закладу з новими нормативними документами з питань ЦЗ – завідувач навчально-консультативного пункту в місті Стрию НМЦ та БЖД Львівської області Д.Д. Наливайко.

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив визначив для себе такі завдання:

1. Продовжувати формувати національну свідомість дошкільнят.

2. Економічне виховання.

3. Розвиток творчої особистості дітей дошкільного віку.

Також були проведені семінари та семінари-практикуми на такі теми, як:

- «Патріотичне виховання дошкільників»;

- «Економічне виховання в ДНЗ»;

- «Вплив образотворчої діяльності на розвиток творчої особистості дошкільника».

У ДНЗ створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Методичний кабінет закладу забезпечує їх необхідною науковою, методичною літературою та періодикою, вихователем-методистом надаються кваліфіковані консультації з питань навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовуються виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

В роботі закладу систематично практикуються такі форми методичної роботи як педагогічні години та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і форми інтерактивної роботи з педагогами .Вихователі мають можливість обмінятися досвідом щодо використання надбань педагогів у роботі з дітьми дошкільного віку. Педагоги усіх вікових груп створювали сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дошкільному закладі. Відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток обдарованості- найголовніші елементи для виховання благополучної врівноваженої особистості.

Окремо слід відмітити роботу музичних керівників Бондзяк Г.З., Сорочинської М.Б. та Поврознік Н.В. у активному залученні дітей до світу театру, музики, вокалу, танцю. На високому методичному рівні були проведені свята, розваги.

У дошкільному закладі є керівник гуртка англійської мови Янко А.М., яка проводить заняття з англійської мови, які віднесені до варіативної частини Базового компонента державного стандарту дошкільної освіти. Діти  других молодших груп, середньої та старших груп закладу отримують знання з англійської мови на початковому ступені. Керівник гуртка  в роботі враховує анатомо-фізіологічні та психічні особливості дітей, що є запорукою успішного оволодіння малятами іноземною мовою. Її заняття проходять на високому рівні, діти мають достатні знання з предмету.

З метою розвитку у дітей свідомого ставлення до фізичних вправ, прагнення зробити своє тіло гарним, сильним, спритним, витривалим, згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля» у закладі щоденно проводяться заняття з фізичної культури, спортивні розваги, Дні здоров'я., спортивні свята. Інструктор з фізкультури – Дронь М.В. з великою відповідальністю підходить до проведення кожного спортивного заходу.

 

Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили старших дошкільників з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дошкільного закладу мають необхідну як загальну так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Що було виявлено за результатами оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі. Факторами оцінювання є зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти та перевіркою згідно річного плану роботи «Готовність дітей до навчання в школі» у старших групах.

Важливою складовою дошкільного навчального закладу є організація роботи з батьками. Адже сім'я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини, стосовно сім'ї дошкільний заклад є консультативним і просвітницьким центром з психолого-педагогічних  питань виховання. Вихователі вікових груп протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфіковані порали щодо виховання та навчання дітей. Залучали до проведення музичних і спортивних свят, відкритих переглядів занять, до оформлення групових кімнат.

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками освітньої роботи, специфікою роботи закладу, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

 

Я, як керівник ДНЗ №14 «Веселка», і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими (Оскар Уайльд).

 

                                   Завідувач ДНЗ №14                                  Данилків Г.П.

p awml:=

2. Економічне виховання.